Välkommen till Skyab!

 Skyab är känt för att ha snabba leveranser och för att hålla en mycket hög service nivå! Vi har kundservice även under kvällar och helger för att ge så bra service som möjligt till våra kunder.

Kontakta oss: 

Tel: 08-550 363 78

E-post: info@skyab.se 


Mätning av kundnöjdhet

För att vi ska kunna få en bra uppfattning av vad våra kunder tycker om oss och för att vi ska kunna bli bättre vore vi tacksamma om Ni ägnade en minut till att fylla i vår blankett. Ni kan vara helt anonyma om Ni så önskar.

Namn:
Företag:
Mycket nöjd Nöjd Ganska nöjd Missnöjd Mycket missnöjd Vet inte
Får Ni snabbt kontakt med rätt person?
Ger våra kontaktpersoner bra personlig service?
Tycker Ni att liftarna är servade och i gott skick?
Om en lift går sönder, får Ni snabbt hjälp med problemet?
Levereras liftarna i utlovad tid?
Är fakturorna korrekt specificerade?
Är det någon typ av mobil arbetsplattform som Ni saknar i vårt sortiment? Om ja: Vilken typ skulle det vara?
Finns det något vi kan bli bättre på?
Egna synpunkter som Ni vill att vi ska få reda på

17499