Till ansvarig för kundreskontra/faktureringsansvarig

Skyab AB byter skanningpartner under oktober 2020 och vi ber er att så snart som möjligt uppdatera våra faktureringsuppgifter med aktuell information nedan. Använder ni en extern partner för er fakturahantering ber vi er vidarebefordra för dem nödvändig information.

Vi vill i första hand ta emot Pdf-faktura och i andra hand pappersfaktura från våra leverantörer. Vår ambition är att hantera så få pappersfakturor som möjligt.

För er som kan skapa pdf-faktura från ert system:

Ny e-postadress för pdf-faktura: faktura@skyab.se

För mer information om pdf-faktura kontakta vår avtalspartner Scancloud på edisupport@scancloud.se

För er som inte kan maila pdf-faktura:

Ny fakturaadress för pappersfaktura: Skyab AB

FE 1487-2434 Scancloud

831 90 Östersund

 

För att kunna hantera era fakturor ställer vi krav på att de är upprättade enligt gällande lagar och skatteverkets vägledning. Utöver detta ska våra anställda vid inköp som minimum alltid lämna för- och efternamn som referens.

Innehåller fakturan inte ovan nämnda information kan den komma att sändas tillbaka till er med begäran om komplettering/utfärdande av ny faktura.

Endast en pdf-faktura kan bifogas per mail. Eventuella bilagor ska finnas i samma fil som fakturan.

Betalningsvillkor är 30 dagar om inget annat avtalats. Faktura-/expeditionsavgifter betalas endast om det finns reglerat skriftligt i avtal.

OBS! All annan post utöver fakturor (t.ex. påminnelser och krav) kan skickas till vår besöks- & postadress:

  Skyab AB, Oxelgrensvägen 28, 152 42 Södertälje, men i första hand till: info@skyab.se

 

Vid frågor kring detta maila till: ekonomi@skyab.se

 

Tack för er hjälp att ändra våra uppgifter!

Vänliga hälsningar

Catrin Öhrn

Skyab AB