Anläggningsmaskiner

Vanliga frågor:

Vad är anläggningsmaskiner och vilka typer finns det?

Det finns en hel del olika typer av anläggningsmaskiner som passar för olika typer av arbeten. Maskinerna passar till utförande av exempelvis grävnings- och schaktarbeten samt tunga lyftprojekt. Truckar, hjullastare, teleskoplastare, grävmaskiner samt minikran är några av dessa som går under kategorin anläggningsmaskiner.

Vilka färdigheter och utbildningar krävs för effektiv och säker användning?

Att ha genomgått en godkänd utbildning för den specifika maskin typ man skall använda, en god maskinkännedom och att beakta säkerhetsåtgärder och riktlinjer krävs för att använda maskinen på ett säkert och effektivt sätt.