Bomliftar

Flera typer av bomliftar

Våra bomliftar finns som batteri, hybrid eller dieseldrivna. Batteridrivna bomliftar lämpar sig främst för inomhusbruk och finns i arbetshöjder från 12 meters arbetshöjd till 17 meter. Dieseldrivna och hybrid lämpar sig bättre utomhus där dom med sin fyr-hjulsdrift tar sig fram även när det är lite sämre underlag och finns från 16 meters arbetshöjd till 38 meter.

Rak- eller vik-bommar

Bomliftar finns både som rak-bommar eller vik-bommar där dom vikbara lämpar sig bäst om man till exempel skall upp över ett tak och utåt medans en rakbom lämpar sig rakt upp eller snett utåt och på en variant av våra 16 meters bommar finns det stödben så man kan ställa upp där det lutar.

Vissa av bomliftarna har dessutom en lastkapacitet i korgen på hela 450 kg. Alla våra diesel och hybridbomliftar körs på bio-bränsle.

Behörighet för bomlift

För att köra en bomlift krävs vanligtvis en utbildning som kallas för ”Mobila arbetsplattformar ”. Denna behörighet kan erhållas genom att delta i en utbildning som fokuserar på säkerhet vid arbete på hög höjd. Det är viktigt att notera att kraven kan variera beroende på var du befinner dig och vilken typ av bomlift du ska använda.

För utbildning för att få framföra dessa kan man gå in via länken här: https://skyab.se/utbildningar/forarkurs-mobila-arbetsplattformar/

Användning

En bomlift kan användas till en mängd olika uppgifter som innefattar arbete på hög höjd, såsom reparationer och underhåll på byggnader, installation av tak och väggar, rengöring av fönster och ventilationsanläggningar, inspektion av rör och ledningar, och målning av höga ytor. En bomlift kan även användas inom industrin för att utföra arbete på maskiner eller andra utrustningar som är placerade på höga höjder. Bomliftar är också användbara vid arbeten som involverar träd, såsom beskärning eller trädfällning. Med sin flexibilitet och rörlighet är en bomlift ett användbart verktyg för att utföra en mängd olika arbetsuppgifter på hög höjd.

Kostnadsfritt besök

Vi erbjuder platsbesök utan kostnad för att ta reda på vilken lift eller ställning som bäst passar det arbete som ni skall utföra.

Vanliga frågor:

Vilka höjder och arbetsradier är typiska för olika typer av bomliftar?

Finns ett stort urval av olika modeller på bomliftar där höjd, arbetsradie samt drivmedel skiljer sig åt. Vad för typ av bomlift man behöver kan vara svårt att avgöra själv ibland och att då delge uthyraren höjd, radie, underlag man skall arbeta på samt om man skall vara inom/utomhus är avgörande för vilken lift uthyraren kan rekommendera för ändamålet.

Vilka säkerhetsåtgärder och riktlinjer måste följas vid användning av bomliftar?

För att framföra en bomlift på ett säkert sätt skall godkänd liftutbildning vara genomförd. Du skall följa riktlinjer som daglig kontroll av liften innan varje arbetspass påbörjas samt se till att du eller din omgivning kan nödsänkningsfunktionen på liften innan påbörjat arbete. Du får aldrig klättra ur korgen, inte överskrida maxlasten, använda rätt maskin för ändamålet och säkerställa att väderförhållandena inte påverkar arbetet så som kraftiga vindar som kan utgöra en säkerhetsrisk.