Liftkurser – Proffs på liftar och
byggställningar!

Kraven på utbildad personal har ökat – inte minst när det gäller riskfyllda arbeten på höga höjder och hantering av material på höjd.

Därför erbjuder vi kurser med erfarna kursledare -en garanti för kvalitativ utbildning.

Nu introducerar vi E-Lift och E-Truck – teori online och praktik hos oss. Ett snabbare och smidigare sätt att utbilda.

Vid övriga frågor kring utbildningar / bokningar eller kurser vänligen kontakta kurs@skyab.se eller ring 0855036378 och välj alternativet kurs.

Boka utbildning genom att klicka på kursdatumet i kalendern som ni vill anmäla till

Loading...

E-Truck

Nu kan vi även erbjuda Truckutbildning digitalt med materialet E-Truck.

E-Lift

Nu kan vi även erbjuda både grundutbildning samt repetionsutbildning mobila arbetsplattformar digitalt med det helt nya materialet E-Lift. Gör teorin online och praktiken hos oss.

Förarkurs mobila arbetsplattformar

Du får lära Dig använda utrustningen effektivt och säkert, så att produktiviteten ökar och risken för skador minskar.

Allmän utbildning byggnadsställning

Enl. AFS 2013:04, med den kan du bygga upp till 9m plattform! Genom att läsa ett ”Förstudiehäfte” kan man klara även denna kurs på en arbetsdag.

Fallskydd Grundkurs

Enl. AFS 2001:03 . Teori och enkel praktik i fallskydd. Kursen är en halvdagsutbildning och är upplagd med teori och praktiska prov. Efter godkända prov erhåller deltagarna kursintyg och förarbevis.

Säkra lyft

Enl. AFS 2006:6, 2001:1 ISO 15513, 9926-2. Teori och praktik. Kursen är en endagsutbildning och är upplagd med teori och praktiska prov. Efter godkända prov erhåller deltagarna kursintyg och förarbevis.

Kursbeskrivning Mobila arbetsplattformar

Våra liftkurser är till för dig som ska arbeta med skylift

Under våra liftkurser får du lära dig att använda arbetsplattformen effektivt, och du får lära dig hur du minimerar slitage och undviker dyra reparationer. Våra utbildningar ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna typ A1, A3, B1 samt B3. Kursen följer den internationella standarden, översatt till den svenska SS-ISO 18878: 2004 och det som regleras i AFS 2006:06, 29§, och Liftläroplanen (LLP1) framtagen av Arbetsmiljöverket, branschorganisationer, samt berörda utbildningsföretag.

Vi går även igenom nyheter som finns på nyare liftar samt så lär vi ut nödsänkning på sax, pelarlift och bomliftar.

Målgrupp

Våra liftkurser är för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en lift, till exempel bomlift, saxlift eller skylift. Oavsett om du arbetar som förare, platschef eller arbetsledare för förare så behöver du ha kunskap om liftar och de krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns.

Kursinnehåll

  • Kursintyg och omfattning
  • Maskintyper
  • Kontroll – Daglig tillsyn
  • Arbetssätt och utförande
  • Säkerhet
  • Aktuella föreskrifter
  • Praktiska övningar inkl. slutprov

Intyg

Efter godkänd liftkurs teori + praktik skriver vi ut utbildningsbeviset på plats (plastkort) samt lägger in kortet på ID06.
Liftkortens giltighetstid är 5 år från det datum då certifikatet togs, efter 5 år ska utbildningen repeteras.

 

Nu kan du även göra den teoretiska delen av en liftkurs digitalt med E-Learning hos oss på Skyab.

Nu kan vi även erbjuda både grundutbildning samt repetitionsutbildning mobila arbetsplattformar digitalt med det helt nya materialet E-Lift. (se trailer) https://www.youtube.com/watch?v=SHXnj17v46w

Du gör den teoretiska delen av liftkursen online och bokar sen in den praktiska delen hos oss.
Självklart utgår utbildningen ifrån Liftläroplanen (LLP) och Liftutbildningsrådets (LUR) riktlinjer.

Med vår E-Learning lär du dig i din egen takt och navigerar själv mellan kapitlen.
Du kan när som helst pausa, ta en kaffe, logga ut och in igen. Du fortsätter liftkursen på samma ställe där du senast avslutade.

Tidsåtgång ca 2,5 h utan paus. Du får inloggningen på mejl av oss och kan göra utbildningen i din mobil, dator eller läsplatta.

Därefter bokar du in praktiken med vår instruktör och gör det praktiska provet på plats hos oss. I praktiken så går vi igenom nödsänkning på sax & bomliftar om det finns nyheter på liftarna.

Vi är flexibla och kan oftast ta emot er för praktik vilken vardag som helst 7–15.

Har du några frågor kring utbildningar / bokningar eller kurser vänligen kontakta kurs@skyab.se
eller ring 08-55036378 och välj alternativet kurs.

Vanliga frågor:

Hur ofta bör man upprepa en liftkurs för att upprätthålla sina kunskaper och intyg?

Första liftutbildningen man gör är en så kallad grundkurs, därefter skall man genomgå en repetitionskurs var femte år för att upprätthålla sina kunskaper.

Hur anpassas en liftkurs vanligtvis för olika arbetsmiljöer och branscher?

Innehållet i en liftkurs är över lag generellt anpassad för olika användningsområden. Det finns olika avsnitt i kursen som fördjupar sig mer ingående för olika typer av liftar samt användningsområden, säkerhetsaspekter för olika arbetsmiljöer mm.

Vilka kvalifikationer eller intyg kan man förvänta sig att få efter att ha genomfört en liftkurs?

Efter avlagt godkänt praktiskt samt teoretiskt kunskapsprov får man ett certifikat/kursintyg som gäller i fem år framöver, därefter skall kursen repeteras med fem års mellanrum för att upprätthålla kunskaperna.