Fallskyddsutbildning –  Grundkurs

Fallskydd Grundkurs Enl. AFS 2001:03

Teori och enkel praktik i fallskydd. Kursen är en halvdagsutbildning och är upplagd med teori och praktiska prov. Efter godkända prov erhåller deltagarna kursintyg och förarbevis.

Kostnad: 1 600kr/person.

Nästa kurstillfälle

There are no upcoming events.
Loading...

E-Truck

Nu kan vi även erbjuda Truckutbildning digitalt med materialet E-Truck.

E-Lift

Nu kan vi även erbjuda både grundutbildning samt repetionsutbildning mobila arbetsplattformar digitalt med det helt nya materialet E-Lift.

Förarkurs mobila arbetsplattformar

Du får lära Dig använda utrustningen effektivt och säkert, så att produktiviteten ökar och risken för skador minskar.

Allmän utbildning byggnadsställning

Enl. AFS 2013:04, med den kan du bygga upp till 9m plattform! Genom att läsa ett ”Förstudiehäfte” kan man klara även denna kurs på en arbetsdag.

Fallskydd Grundkurs

Enl. AFS 2001:03 . Teori och enkel praktik i fallskydd. Kursen är en halvdagsutbildning och är upplagd med teori och praktiska prov. Efter godkända prov erhåller deltagarna kursintyg och förarbevis.

Säkra lyft

Enl. AFS 2006:6, 2001:1 ISO 15513, 9926-2. Teori och praktik. Kursen är en endagsutbildning och är upplagd med teori och praktiska prov. Efter godkända prov erhåller deltagarna kursintyg och förarbevis.

Kontakta oss

Vad innebär fallskyddsutbildning?

En fallskyddsutbildning syftar till att utbilda arbetstagare och arbetsgivare om säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder som ska vidtas för att minska risken för fallolyckor på arbetsplatsen. Fallskyddsutbildningar är särskilt viktiga för personer som arbetar på höga höjder eller på platser där det finns risk för fall, som exempelvis byggarbetsplatser eller vindkraftverk. Genom en fallskyddsutbildning kan deltagare lära sig om korrekt användning av personlig skyddsutrustning, rätt tekniker för att säkra arbetsplatsen och för att minimera riskerna för fallolyckor, samt hur man utför en korrekt räddning om en person skulle falla eller fastna. Fallskyddsutbildningar är en viktig del av arbetsmiljöarbetet och syftar till att skapa en säker arbetsplats för alla.

Vad ingår i utbildningen?

Under kursen får du lära dig att använda arbetsplattformen effektivt, och du får lära dig hur du minimerar slitage och undviker dyra reparationer. Den här utbildningen ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna typ A1, A3, B1 samt B3. Kursen följer den internationella standarden, översatt till den svenska SS-ISO 18878: 2004 och det som regleras i AFS 2006:06, 29§, och Liftläroplanen (LLP1) framtagen av Arbetsmiljöverket, branschorganisationer, samt berörda utbildningsföretag.

Vi går även igenom nyheter som finns på nyare liftar samt så lär vi ut nödsänkning på sax, pelarlift och bomliftar.

Målgrupp

Vår utbildning är för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en lift, till exempel bomlift, saxlift eller skylift. Oavsett om du arbetar som förare, platschef eller arbetsledare för förare så behöver du ha kunskap om liftar och de krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns.

Kursinnehåll

  • Kursintyg och omfattning
  • Maskintyper
  • Kontroll – Daglig tillsyn
  • Arbetssätt och utförande
  • Säkerhet
  • Aktuella föreskrifter
  • Praktiska övningar inkl. slutprov

Intyg

Efter godkänd utbildning teori + praktik skriver vi ut utbildningsbeviset på plats (plastkort) samt lägger in kortet på ID06.
Liftkortens giltighetstid är 5 år från det datum då certifikatet togs, efter 5 år ska utbildningen repeteras.