Släpvagnsliftar

Släpvagnsliftar för effektiva personlyft

Släpvagnsliftar utgör en mångsidighet inom personlyft och lämpar sig väl inom många olika användningsområden. Dessa kan användas inom såväl industri som för underhållsarbeten för privatpersoner. En fördel med denna typ av lift är att den är kostnadseffektiv genom att man kan välja att avhämta liften själv genom att koppla på släpvagnsliften på sin bil och på sätt undkomma transportkostnad.

Funktioner och fördelar

Släpvagnsliftar kombinerar mångsidighet och rörlighet genom att enkelt kunna flytta mellan olika arbetsplatser och användningsområden. Dessa liftar finns i olika storlekar med olika arbetshöjder för att passa olika typer av användningsområden. Det finns även släpvagnsliftar som man kan anpassa bredden på för att komma igenom vid trängre utrymmen.

Användning och säkerhet

De flesta släpvagnsliftar är konstruerade med användarvänlighet i åtanke och enkel styrning. De är dessutom utrustade med säkerhetsfunktioner som nödstoppsystem och stabila stödben, släpvagnsliftar erbjuder en trygg arbetsmiljö för både operatörer och omgivning.

Med sin stora mångsidighet kan dessa liftar användas inom olika branscher så väl som byggbranschen, underhållsarbeten men även inom evenemang. Liftarna finns i en rad olika utföranden gällande drift där både eldrift, batteri samt bränsle går att välja på.

Flera användningsområden

Släpvagnsliftar används för att kunna nå högre höjden vid montering av olika slags material inom bygg och konstruktionsindustrin. Dessa liftar kan även användas för att montera samt justera scenutrustning, belysning och ljudsystem inför evenemang och konserter. Inom industrin används släpvagnsliftar för att underlätta underhållsarbete och utbyte av utrustning på höga höjder.

 

Vanliga frågor:

Vilka säkerhetsåtgärder och riktlinjer måste beaktas när man använder släpvagnsliftar?

För att använda en släpvagnslift på ett säkert sätt skall godkänd liftutbildning vara genomförd. Du skall följa riktlinjer som daglig kontroll av liften innan varje arbetspass påbörjas samt se till att du eller din omgivning kan nödsänkningsfunktionen på liften innan påbörjat arbete. Du får aldrig klättra ur korgen, inte överskrida maxlasten, använda rätt maskin för ändamålet och säkerställa att väderförhållandena inte påverkar arbetet så som kraftiga vindar som kan utgöra en säkerhetsrisk. Säkerställa att stödbenen är ordentligt ansatta i marken är en viktig säkerhetsåtgärd.

Hur lär man sig att korrekt och säkert manövrera en släpvagnslift för olika arbetsuppgifter?

Vid användning av en släpvagnslift skall man se till att man dels följer ovangivna säkerhetsåtgärder och riktlinjer innan påbörjat arbete och att man läst på i instruktionsbok och eller genomgått en instruktion på liften hos uthyraren för en korrekt användning.