Säkra lyft utbildning

Säkra lyft Enl. AFS 2006:6, 2001:1 ISO 15513, 9926-2.

Teori och praktik. Kursen är en endagsutbildning och är upplagd med teori och praktiska prov. Efter godkända prov erhåller deltagarna kursintyg och förarbevis.

Kostnad: 1 900kr/person.

Nästa kurstillfälle

Loading...

E-Truck

Nu kan vi även erbjuda Truckutbildning digitalt med materialet E-Truck.

E-Lift

Nu kan vi även erbjuda både grundutbildning samt repetionsutbildning mobila arbetsplattformar digitalt med det helt nya materialet E-Lift.

Förarkurs mobila arbetsplattformar

Du får lära Dig använda utrustningen effektivt och säkert, så att produktiviteten ökar och risken för skador minskar.

Allmän utbildning byggnadsställning

Enl. AFS 2013:04, med den kan du bygga upp till 9m plattform! Genom att läsa ett ”Förstudiehäfte” kan man klara även denna kurs på en arbetsdag.

Fallskydd Grundkurs

Enl. AFS 2001:03 . Teori och enkel praktik i fallskydd. Kursen är en halvdagsutbildning och är upplagd med teori och praktiska prov. Efter godkända prov erhåller deltagarna kursintyg och förarbevis.

Säkra lyft

Enl. AFS 2006:6, 2001:1 ISO 15513, 9926-2. Teori och praktik. Kursen är en endagsutbildning och är upplagd med teori och praktiska prov. Efter godkända prov erhåller deltagarna kursintyg och förarbevis.

Kontakta oss

Varför bör man gå en säkra lyft utbildning?

Säkra lyft utbildning är en avgörande del av arbetsmiljöutbildningen för dem som arbetar inom industri, byggsektorn och andra områden där lyft och förflyttning av tunga laster är en daglig verksamhet. Denna typ av utbildning fokuserar på att utrusta arbetstagare med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att genomföra lyft på ett säkert och effektivt sätt.

En av de primära målsättningarna med säkra lyft utbildning är att minska risken för arbetsplatsolyckor och skador genom att öka medvetenheten om säkerhetsföreskrifter och bästa praxis för lyft. Det är av yttersta vikt att arbetstagare förstår de potentiella riskerna och faror som är förknippade med att hantera tunga laster och hur man undviker dessa risker.

Utbildning för säkerhet

Under säkra lyft utbildning lär sig deltagarna om olika lyftutrustningar och deras korrekta användning. Detta för att kunna säkerställa en så säker användning av liftarna som möjligt. Det inkluderar användning av kranar, lyftblock, vinschar, traverser och andra lyftverktyg. Utbildningen fokuserar också på korrekt lasthantering, inklusive säkerhetsåtgärder vid lyftning och förflyttning av laster. Deltagarna får även insikt i vikten av att använda personlig skyddsutrustning (PSA) och hur man utför säkra arbetsrutiner i samband med lyftaktiviteter.

En annan viktig aspekt av säkra lyft utbildningen är att förstå och tillämpa principerna för lastsäkring. Detta innebär att säkerställa att lasten är korrekt säkrad för att förhindra att den skiftar eller faller under transport. Lastsäkring är avgörande för att undvika skador på arbetskamrater och för att skydda lasten från skador.

Utbildningen inkluderar också information om arbetsbelastning, ergonomi och hur man minskar risken för överansträngning och andra fysiska skador vid lyft. Genom att öka medvetenheten om hur tunga lyft påverkar kroppen kan arbetstagare ta förebyggande åtgärder för att skydda sin egen hälsa.

Bidra till säkrare arbetsmiljö

Säkra lyft utbildning bör vara regelbunden och upprepad för att säkerställa att arbetstagare alltid är medvetna om de senaste säkerhetsföreskrifterna och bästa praxis. Genom att investera i denna typ av utbildning visar företag sitt engagemang för arbetsmiljön och välbefinnandet för sina anställda. Det resulterar också i en säkrare arbetsmiljö och minskar risken för olyckor och skador relaterade till lyftaktiviteter.

 

Vanliga frågor:

Vad är syftet med säkra lyftutbildning och varför är det viktigt?

Syftet med denna utbildning är att skapa sig en riskmedvetenhet, kunskap och förståelse att kunna lyfta föremål och lastsäkra dom på ett korrekt sätt för att undvika olyckor.

Hur vet jag om jag behöver gå en utbildning i säkra lyft?

Vid användning av kranar, traverser eller vad än för typ av lyftutrustning som kan förekomma i arbetet krävs det en utbildning i säkra lyft.