Saxliftar

Flera typer av saxliftar

Våra saxliftar består av batteri, hybrid eller dieselsaxar. Från den minsta saxliften på 8 meters arbetshöjd som är anpassad att komma in genom dörrar till den största dieseldrivna på hela 21,5 meters arbetshöjd. Alla våra dieseldrivna saxliftar körs på bio-bränsle.

Behörighet för saxlift

För att köra en saxlift behöver man vanligtvis en utbildning som kallas för ”Mobila arbetsplattformar”. Denna behörighet kan erhållas genom att delta i en utbildning som fokuserar på säkerhet vid arbete på hög höjd. Det är viktigt att notera att kraven kan variera beroende på var du befinner dig och vilken typ av saxlift du ska använda. Utbildning för att få köra dessa liftar kan man ta via länken https://skyab.se/utbildningar/forarkurs-mobila-arbetsplattformar/

Användningsområde

En saxlift kan användas till en mängd olika uppgifter som innefattar arbete på hög höjd, såsom reparationer och underhåll på byggnader eller belysning, installation av tak och väggar, rengöring av fönster och ventilationsanläggningar, inspektion av rör och ledningar, och målning av höga ytor. En saxlift kan även användas inom industrin för att utföra arbete på maskiner eller andra utrustningar som är placerade på höga höjder. Med sin flexibilitet och rörlighet är en saxlift ett användbart verktyg för att utföra en mängd olika arbetsuppgifter på hög höjd.

Användning utomhus och inomhus

Användning av saxliftar utomhus och inomhus skiljer sig på flera sätt och säkerheten är alltid en aspekt man bör ta hänsyn till. Några av de viktigaste skillnaderna innefattar:

Underlag

Vid användning utomhus kan underlaget vara ojämnt eller osäkert på grund av till exempel ojämna ytor eller hinder. Inomhus brukar underlaget vara plant och jämnt. Batteridrivna saxliftar är i dom flesta fall anpassade för att köra inomhus och på hårt underlag medans diesel och hybridsaxar lämpar sig mer för utomhusbruk. Vissa utav dom större saxliftarna har dubbla utskjut vilket gör att dom lämpar sig väldigt bra för till exempel fasadarbeten.
Saxliftarna för utomhusbruk har även i dom flesta fallen både stödben och fyr-hjulsdrift vilket gör att dom tar sig fram på sämre underlag och även kan ställas upp där det lutar.

Vindförhållanden

Vindförhållandena utomhus kan vara en faktor som påverkar säkerheten vid användning av saxliftar. Vinden kan påverka lyftplattformens stabilitet och påverka rörelserna. Skydd mot andra väderförhållanden så som regn, snö och stark sol kan vara nödvändigt. Inomhus påverkas man varken av vind eller andra väderförhållanden.

Hinder och utrymme

Vid användning inomhus kan det finnas begränsningar på utrymmet och hinder som man måste ta hänsyn till. Utomhus finns det mer utrymme och färre hinder. Olika typer av saxliftar är utformade för att hantera dessa skillnader på ett säkert och effektivt sätt. Vid användning av en saxlift utomhus eller inomhus är det alltid viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna och vara uppmärksam på omgivningen.

Kostnadsfritt besök

Vi erbjuder platsbesök utan kostnad för att ta reda på vilken lift eller ställning som bäst passar det arbete som ni skall utföra.

Vanliga frågor:

Vilka olika typer av saxliftar finns det och vad skiljer dem åt?

Det finns flertalet olika utföranden under kategorin saxliftar. Det som skiljer dom åt är höjd- och viktkapacitet, storlek, drivmedel samt med eller utan stödben.

Vilka typer av underlag och arbetsplatser är saxliftar lämpliga för?

Eftersom saxliftar finns i en rad olika utföranden är dom lämpliga för många olika typer av arbetsplatser, underlag samt för inomhus- eller utomhusbruk. Terränggående saxliftar lämpar sig bättre för utomhusmiljöer med ojämnare underlag medans saxliftar med massiva hjul skall istället användas på plana raka ytor inomhus. Vid underlag med mycket lutning är en saxlift utrustad med stödben ett alternativ för ändamålet.