Allmänna hyresvillkor

Kraven på utbildad personal har ökat – inte minst när det gäller riskfyllda arbeten på höga höjder och hantering av material på höjd. Vi erbjuder vi kurser med erfarna kursledare -en garanti för kvalitativ utbildning.