KONTOANSÖKAN
FÖRETAG- OCH PRIVATKUND

ANSÖKAN GÄLLER

Ansökan gäller(Obligatoriskt)

KUNDUPPGIFTER

FAKTURERINGSUPPGIFTER

Hur vill ni ha fakturan?
<a href="https://skyab.se/wp-content/uploads/2020/03/allmanna-hyresvillkor-2019.pdf">Jag försäkrar att det uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att jag tagit del av och accepterar Skyab AB’s allmänna hyresvillkor.</a>(Obligatoriskt)
Jag godkänner att ovan lämnade uppgifter blir underlag för en kreditbedömning.(Obligatoriskt)
Jag försäkrar att ansökan utförts av person som är firmatecknare alternativt behörig genom fullmakt.(Obligatoriskt)
Skyab AB kommer att lagra uppgifter enligt ovan i enlighet med GDPR.

En obligatorisk UC-kontroll kommer göras.
För privatpersoner gäller kontantfaktura, betalning via kort eller swish. UC-kontroll görs då ej.